Start
Tjänster
I Press och Media
Bilder
Kontaktinformation
Viktig Information


Ett urval av bilder från utförda arbeten.

 

Grovplanerat efter entreprenad:

 

  Färdigmonterat 100mm Isodrän med Geotextil duk och täcklist:

 

Reparerad husgrund:                                    Dräneringsgrav:

 

Fallgjuten kantbalk:                                        Blästrat:

 

Söndervittrad husgrund:

 

Nyproduktion:

 

Dagvattensystem under mark:

 

Dagvattensystem med ingjuten gallerbrunn:

 

Pumpbrunn och sandfångsbrunn:

 

200mm Isodränmontage. Är lika med Energiklassat hus:

Start ]

© PeMa Consulting AB