Start
Tjänster
I Press och Media
Bilder
Kontaktinformation
Viktig Information

 


Artikel ur DN bostad.

 

Enligt en ny rapport har mer än var tredje villa (34 %) med krypgrund eller bostadsyta under mark är så pass allvarliga skador av fukt att dessa kan klassas som risk konstruktioner och kräver åtgärder i form av dränering i storleksordningen 30,000-250,000: - per villa.

Rapporten baseras på 4,626 villor som företaget Anticimex har undersökt.

Fuktproblem kan bli mycket kostsamma för villaägarna eftersom den vanliga hem- och villa försäkringen inte täcker den här typen av skador.

Varningssignaler

En varningssignal att ta på allvar är om man känner lukten av fukt, mögel eller så kallad källarlukt

Även kontrollera att missfärgning eller färgsläpp strax ovanför golvet eller i hörnor inte förekommer.

Sprickor i golvplattor samt ofrivilliga lutningar och mörka färgskiftningar bör också kollas upp.

Om ni misstänker förekomst av förhöjda fukt värden i fastigheten kan vi som verkar inom Grundkedjan AB ge råd och vara behjälpliga och komma med ett åtgärdsförslag som fortsätter att garantera er om att den kapitalinvestering som en fastighets affär innebär skall fortsätta att stiga och inte sjunka pga. att åtgärder i framtiden blir så drastiska att ekvationen stjälper.

Vi kan även erbjuda juridisk expertis när man känner att sin egen kraft & kunskap inte räcker till i kampen mot tidigare fastighets ägare och försäkringsbolag mm.

Bilden visar hur grundväggar ofta ser ut när fukten har fått verka ett antal år utan väl fungerande fuktskydd.

 


Om du vill ha mer information kan du kontakta:

Grundkedjan AB
Stallarholmsvägen 40, 124 59 Bandhagen
Tel.: 08-749 58 28
Internet: info@grundkedjan.se

Start ]

© PeMa Consulting AB