Berg och stenspräckning

Estex Entreprenad AB

Berg och stenspräckning i känsliga miljöer. Anlita oss om du har problem med för stora stenar.

Vi kan spräcka berg och större stenar i rörgravar, källare, under hus och nära husgrunder samt nära vatten-, el- och fjärrvärmeledningar. Inga besiktningar av byggnader krävs före eller efter spräckning.

Vi har spräckt berg och stenar med hjälp av vatten sedan 2003. Den nya tidens spräckningsteknik sätt att oskadliggöra stenar som är ”felplacerade”. Vårt primära arbetsområde är Stockholm med omnejd.

Vi är specialiserade på att spräcka berg i känsliga miljöer och på platser där det är mindre lämpligt att använda dynamit.

Vi har utrustning som möjliggör att vi även kan täcka av marken vid byggnationer samt att transportera bort berg och jordmassor.

Till vårt förfogande har vi 2 grävmaskiner, 2 kompaktlastare samt en Volvo lastväxlare med ett antal 12 tons lösflak.

 

Kontakt

Estex AB
Tussmötevägen 207
122 64 Enskede

Tel: 0704-92 13 77
E-post: info@estex.se

 

Tjänster

Vattenspräckning

Går att använda inne i bostadsområden utan att det behövs besiktas efteråt. Vattenspräckning låter ungefär lika högt som ett hagelskott. Husgrunder behövs inte besiktas efter spräckning, minimalt med vibrationer och inga sprickbildningar.

Boulder Buster

Vattenspräckning

Stenspräckning är precis vad det låter, man spräcker bara stenen eller berget i mindre bitar och är ett alternativ till sprängning.

Stenspräckning gör att det blir ytters lite vibrationer. Därmed undviks sprickor i husgrunder m.m. Därför behövs ingen besiktning av hus efter spräckning. Inget behov av tunga grävmaskiner som förstör underlaget, eftersom inga tunga sprängmattor måste lyftas.

Man kan:
spräcka berg, större stenar, sten på tomter, under hus, i källare, mindre bergklackar och betongfundament.

Fördelar:
Genom att vibrationerna klinga ut snabbt kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar skada. Inga besiktningar av byggnader krävs före eller efter spräckning. Inga mätningar behövs innan spräckning och inga speciella vibrationsmätare krävs.

Inga risker för magnetfält vid spräckning i närhet till tåg eller tunnelbanor eftersom spräckning sköts helt mekaniskt.
Utan någon fara kan man använda sig av stenspräckning vid blixt och åska.