Isolering

Att isolera källarmurar, krypgrunder och grund sulor under mark kan utföras på många sätt och med varierande resultat.

En isolerad grundmur under mark är en förutsättning för att kunna bruka insidan för boende miljö.

200mm isolering är lika med energiklassat
100mm isolering

 

När du väljer ibland alternativen skall du tänka på följande.

Har isolerings produkten en mycket hög värmebesparande koefficient.

Har den en hög ålders beständighet

Har den de kapillär brytande egenskaper som maximalt kan uppnås.

Vilka dränerande egenskaper har den.

Vad klarar den för mark / jord tryck under lång tid.

Har entreprenören som utför arbetet kompetensen och erfarenheten.

Vi inom Grundkedjan arbetar endast med Isodrän skivan som visat sig att under lång tid motsvara de extremt höga krav vi ställer på material val för att kunna säkerställa de garantier gentemot kund som vi utger på utfört arbete.

Varför isolerar man på utsidan av källarmuren?

Förklaringen är både enkel och logisk, man flyttar kondens skiktet från väggkonstruktion till Isodränskivan som sedan tas om hand av dräneringssystemet.

Detta medför att byggnadsmaterialet i väggen blir uppvärmt och förblir torrt istället för kallt och fuktmättat man bryter köld bryggan

 

Att betänka.

Visste du att en människa normalt avger en fuktmängd av 6 liter per dag?

Lägg sedan till tvättmaskin, torktumlare, dusch/bad blöta kläder, djur mm. så får man en betydande mängd fukt i ångform som skall ut från huset så kallad diffusions vandring.