Övriga tjänster

Vi utför även dessa tjänster.

Anläggning av avlopp och infiltrations system

Fuktmätning med dokumentation

Anläggning av fuktfria grundproduktioner och plattor

Grundförstärkning

Levererar grus, jord, fyllnadsmassor

Stambyten inomhus och utomhus

Uppgrävning av gammal oljetank