Dränering

Att få bort vatten & fukt som finns i direkt anslutning till grunden är en primär åtgärd för att kunna bruka byggnads yta under marknivå som boende miljö.

Vi känner alla till fenomen som Mögel, Svamp, Röta Källarlukt mm.

Dessa åkommor är en direkt symtom av mättad fukthalt som väljer den lättaste vägen nämligen in i byggnadskonstruktioner så som betong & murbruk och trä. ( sugande material )

Mättad fukthalt är att likna vid en sockerbit i kaffet, ja just det den vittrar sönder likt en husgrund gör fast det tar längre tid.

Vi ser i vårt arbete skrämmande exempel på hur källarmurar och grund sulor har så svåra fuktskador att omfattande kostsamma åtgärder blir till följd.

Men det går att avbryta denna nerbrytande process med en professionellt utförd dränering.

Vi har erfarenheten och kunskapen om hur en professionell utförd dränering skall utföras då erfarenhet och vidareutbildning genom branschorganisationer byggt den kunskap vi idag besitter.

Tänk på att dränering är inte bara att slänga ner några rör intill husgrunden.

Det behövs undersökande verksamhet bakom för att utreda vattenvägar, dagvatten, markvatten tryck, diffusions mängder och markdensitets kontroll för sättnings skador med mycket mera för att uppnå maximal funktion på systemet under flera generationer.

Dessa åtgärder som vi nämnt grundar för många fördelar så som.

  • Förhöjt fastighets värde
  • Sänkta försäkrings premier
  • Allergi eliminering
  • Minskade energi utgifter
  • Tjänlig boende miljö

Med mycket mera!