Välkommen till Grundkedjan

Grundkedjan AB är ett företag specialiserat på att dränera och isolera fastigheter som är beskaffade med bostadsytor under marknivå (källarvåning, souterräng plan samt förvandlar kalla krypgrunder till isolerade utrymmen för att uppnå varmare golv & lägre uppvärmningskostnader).

Vi utför åtgärder på befintliga fastigheter så som  villor, Flerbostadshus, kontor/industri fastigheter och nyproduktioner.

Vår kompetens har medfört att komplicerade lösningar där hög funktion har högsta prioritet har blivit lite av standard i våra uppdrag

Grundkedjan AB har fullständiga och heltäckande försäkringar gällande de offererade entreprenader och dess verksamhet man ikläder sig.
Företaget har naturligtvis gällande F-skattebevis samt är registrerat för uppbörd gällande mervärdesskatt (moms) och har inga oegentligheter gentemot stat eller skattemyndigheten
Likaså omger sig företaget endast med registrerad skattebetalande personal som alla är försäkrade samt ISO-certifierade.

Grundkedjan AB källsorterar och återvinner överblivet material samt arbetar hårt för att förbättra och sätta miljön i centrum för all vår verksamhet.

Vår affärsidé

Syftet med företagets åtgärder är:

  • få bort eller förebygga fuktskador och mögel
  • sänka radon halter
  • uppnå en betydande energi besparande effekt och en behaglig boende miljö.

Företaget är rekommenderat av försäkringsbolag och branschorganisationer som gärna lämnar referenser långt bak i tiden.

Grundkedjan AB ställer garanti på utförda entreprenader och har uppföljande kontroll verksamhet under 5 års tid efter utfört arbete för att tillse hur fuktvärdena sjunker och att fastigheten mår bra.

Vi är till för att hjälpa dig som har funderingar runt detta. Naturligtvis kommer vi och besiktigar och ger er ett kostnadsförslag utan att vi debiterar något.