Referenser

Ett urval av utförda arbeten.

Grovplanerat efter entreprenad

Färdigmonterat 100mm Isodrän med Geotextil duk och täcklist

Reparerad husgrund

Dräneringsgrav

Fallgjuten kantbalk

Blästrat

Söndervittrad husgrund

Nyproduktion

Dagvattensystem under mark

Dagvattensystem med ingjuten gallerbrunn

Pumpbrunn och sandfångsbrunn

200mm Isodränmontage. Är lika med Energiklassat hus